Warunki handlowe

Warunki Sprzedaży

1.Oferta prezentowana w na stronach i w materiałach drukowanych, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Firma zastrzega sobie prawo do samodzielnej modyfikacji i ulepszania prezentowanych wyrobów. Wobec tego pomimo dołożonych starań zdjęcia i inne informacje prezentowane na stronie i drukownych materiałach mogą się różnić od wyrobu finalnego.

2. Zamówienia muszą być składane na formularzu zamówień, druki dostępne są tutaj oraz u dystrybutorów.
   Zamówienie uważa się za kompletne w momencie wpłacenia depozytu dystrybutorowi.
   (Wysokość depozytu ustala się z dystrybutorem indywidualnie).

3. Firma Kutzmann korzysta z zewnętrzynych firm logistyczno transportowych*, w związku z tym, jest w stanie
określić terminy wyprodukowania bryczek Ex work Gola Wąsoska. Transport i dostawy są ustalane indywidualnie z
dystrybutorami.
Maksymalny termin produkcji i dostawy 1 sztuki w Europie to ok. 7tygodni.
Dla klientów z Australii, Azjii, Ameryki Płn. oraz Ameryki Płd. to ok. 3 miesiące.**

4 W czasie długiego transportu, drgania powodują luzowanie się połączeń, dlatego w celu bezpieczeństwa należy koniecznie sprawdzić wszystkie połączenia przed pierwszą jazdą!

5. Zakup powozu jest jednoczesnie zgodą na warunki handlowe i gwarancyjne firmy Kutzmann.
 
--------------------------------------------------------------------------------

* Długi złożony proces dostawy, może napotkać na nieprzewidziane problemy jak złe warunki atmosferyczne, blokady, wypadki,na które ani firmy logistyczne ani firma Kutzmann nie mają żadnego wpływu. W takich przypadkach również mogą wystąpić opóźnienia.
**Podane powyżej terminy, najczęściej są dużo krótsze, lecz gwarantowany termin dostawy może czasami wynieść podane maksymalne terminy. Wiążące daty będą udzielane tylko i wyłącznie przez producenta. Terminy podane powyżej są to terminy z firmy Kutzmann do głównego Dystrybutora, nie do klienta indywidualnego.


WARUNKI GWARANCJI NA POWOZY KONNE Z FIRMY KUTZMANN.

1.Firma Kutzmann udziela na zakupione produkty 24 miesięcy gwarancji dla pierwszego użytkownika

2.Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że używany on będzie zgodnie z

przeznaczeniem i warunkami zawartymi w opisie Specyfikacja techniczna i instrukcją obsługi.

3.W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad materiałowych producent sprzętu zapewnia bezpłatną

naprawę, którą w jego imieniu wykona punkt sprzedaży .W przypadku konieczności wymiany części, gwarant je zapewni .

Części podlegające wymianie muszą spełniać parametry części zastępowanych.

4.Sprzedawca zobowiązany jest przekazać produkt pełnosprawny nadający się do eksploatacji.

5.Do obowiązków użytkownika należy obowiązek, regulacji, konserwacji powozu oraz przestrzeganie zasad zawartych w

specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi

6.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją

obsługi i bezpieczeństwa. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, które

nastąpiły po sprzedaży.

7.Gwarancja nie obejmuje ogumienia, łożysk, oświetlenia,okładzin i tarczy hamulcowych oraz komponentów użytych w

powozie, które są produkowane przez innych producentów.

8.Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcania połączeń śrubowych oraz wymiany elementów ulegających

naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.

9.Gwarancja traci ważność w przypadku:
- upływu terminu ważności
- samodzielnej naprawy przez użytkownika
- wprowadzania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych
-nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

10. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części produktu. Cały produkt nie podlega zwrotowi lub

wymianie.

11. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z pieczęciom i podpisem punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży. Karta ważna

jest tylko z dokumentem zakupu wpisanym rodzajem i numerem sprzętu.

12. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej Użytkownik dostarcza sprzęt do punktu sprzedaży. Ani agent ani firma

KUTZMANN nie będzie pokrywała związana z tym kosztów.
13. Punkt sprzedaży jest tym samym miejscem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwisem), gdzie właściciel powozu

może uzyskać niezbędną pomoc i informację.
14. W punkcie sprzedaży dostępny jest formularz zgłoszenia awarii.
15. Gwarancje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie: po zgłoszeniu awarii na specjalnym formularzu, wraz z kartą

gwarancyjną i dowodem zakupu.

16. W przypadku gdy zajdzie potrzeba naprawy jakiejś części powozu na miejscu u klienta, klient zobowiązany jest

uzyskać zgodę producenta po uprzednim przedstawieniu ewentualnych kosztów naprawy.
Jakiekolwiek naprawy wykonane bez tej zgody nię będą rozpatrywane.

17. Komunikacja między producentem może być dokonywana tylko i wyłącznie w j. polskim lub j.angielskim.

W przypadku interpretacji, wiążąca jest polska wersja językowa.